Nastavení cookies

Přednášky pro projekt i-AIRP's v Karviné

V rámci projektu i-AIRP's proběhly další přednášky na školách v Karviné

Přednášky pro projekt i-AIRP's v Karviné
13.03.2024

Proběhla další sada přednášek pro školy v rámci projektu i-AIRP's. Tento týden jsme navštívili jednu základní a jednu střední školu v Karviné. V obou proběhly 2 přednášky na téma ochrana ovzduší. 

Přednáška proběhla v rámci projektu i-AIRP's: Identifikace znečištění ovzduší na českopolském pohraničí. Odezva žáků a žákyň byla velmi pozitivní, po každé přednášce měli možnost sami vyjádřit, jaký sektor považují v ochraně ovzduší za nejdůležitější a případně přidat komentáře. Také byly představeny výsledky měření znečištění ovzduší přímo v Karviné.

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů.

Odkaz na web zde: https://i-air.eu/