Nastavení cookies

Projekt i-AIRP's

Projekt i-AIRP's se blíží k úspěšnému zakončení.

Projekt i-AIRP's
19.03.2024

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici se úspěšně blíží ke svému závěru.

Cílem projektu, který připravila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci dotační výzvy Norských fondů "Tromso", je identifikace zdrojů znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách na česko-polské hranici. Na monitoring navazují akčních plány, které budou reflektovat potřeby jednotlivých lokalit a navrhovat opatření pro snížení znečištění ovzduší v regionu. Vedoucím projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, dalšími partnerskými organizacemi jsou Regionální sdružení Těšínské Slezsko a společnost Beepartner a.s.

Projekt i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na česko-polské hranici, byl podpořený z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, podporovaného z Norských fondů 2014-2021, Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů

Více se dozvíte na přiloženém letáku a odkazu na web: https://i-air.eu/