Nastavení cookies

Richard Brabec - Hlavním problémem na Ostravsku se zdají být lokální topeniště

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok ministra životního prostředí Richarda Brabce, který se týkal situace na Ostravsku:

Richard Brabec - Hlavním problémem na Ostravsku se zdají být lokální topeniště
09. dubna 2015

“Ukázalo se, třeba opět letos v sezoně, topné nebo zimní, že tím hlavním problémem se zdají být především lokální topeniště, které jsou hlavním zdrojem těch prachových mikročástic, které na sebe pak váží karcinogenní látky.”
Tento výrok ministr zazněl v rozhovoru pro Události v regionech na České televizi.
Mluvil ministr pravdu?

NEPRAVDA

Výrok hodnotíme jako nepravdivý. V aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek má dominantní vliv znečištění pocházející z průmyslu.

Grafická ročenka Českého hydrometeorologického ústavu pro rok 2013 v kapitole V.3.2 uvádí: Jednotlivé kategorie zdrojů emisí mají v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek odlišné zastoupení než je tomu v jiných oblastech ČR. U primárních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) jednoznačně dominují emise velkých průmyslových zdrojů s cca dvoutřetinovým podílem, druhým v pořadí je cca 30% podíl emisí z lokálního vytápění. Podíl dopravy na celkových emisích tuhých látek není příliš významný. Celkové množství produkovaných emisí TZL v oblasti je řádově vyšší než emise vykazované v aglomeracích Praha a Brno.
U benzo[a]pyrenu tvoří podíl emisí z lokálního vytápění přibližně polovinu celkové roční emise, významný je opět podíl emisí z velkých průmyslových zdrojů (38 %), který v ostatních aglomeracích není vůbec vykazován, doprava má menší podíl (9 %).

Více na toto téma zde.

 

Tato analýza vznikla díky podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.