Nastavení cookies

4. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma koksovny v Moravskoslezském kraji

Na podzim (11. listopadu) Čisté nebe uspořádalo další setkání think tanku Ostravské nebe.

4. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma koksovny v Moravskoslezském kraji
20. listopadu 2015

Tématem čtvrtého setkání byly koksovny v Moravskoslezském kraji.

Setkání se zúčastnili tito hosté:
Radomír Štěrba - vedoucí oddělení ochrany ovzduší, Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Ostrava
Jiří Stáš - vedoucí Inspektor, Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Ostrava
Libor Černikovský - vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, Ostrava Český hydrometeorologický ústav
Karin Hadamčíková - referent pro integrovanou prevenci, odbor ŽP a zemědělství, Moravskoslezský kraj
Petr Baranek - ředitel pro životní prostředí, ArcelorMittal Ostrava a.s.
Radim Klimša - vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Třinecké železárny, a.s.
Tomáš Wajda - technolog koksovny, Třinecké železárny a.s.
Ivo Bárta - ochrana ovzduší, OKK Koksovny, a.s.
Lukáš Prnka - Frank Bold
Anna Plošková, Markéta Ubíková, Andreas Triandafilu, Jan Kozina - Čisté nebe

První část setkání byla věnována prezentacím.
Pan Jiří Stáš (ČIŽP) ve své prezentaci představil technologii koksárenství, historii koksárenství v kraji a uvedl nás do metodologie měření emisí z koksoven.
Následovaly prezentace jednotlivých provozovatelů koksoven. V ČR existují 3 koksovny a všechny 3 jsou umístěny v rámci Moravskoslezského kraje.
Jako první svůj provoz v prezentaci představil pan Radim Klimša z Třineckých železáren.
Následovala prezentace pana Iva Bárty z OKK Koksovny (koksovna Svoboda v Ostravě-Přívoze)
a jako poslední nám svůj provoz představil pan Petr Baránek z ArcelorMittal Ostrava a.s.

Následovala diskuze, během které se řešili emise prachu a benzo(a)pyrenu a jejich výpočet, plány na modernizaci do budoucna a evropský kontext koksárenství.
Požádali jsme diskutující o ohodnocení a porovnání koksoven z hlediska dopadu na ovzduší. Koksovna Třineckých železáren byla označena za v tomto směru nejlepší provoz. Jako světová špička byla označena koksovna v Duisburgu v Německu.

Kolem měření emisí benzo(a)pyrenu (dále jen B(a)P) stále probíhá diskuze.
Vhled do této věci přináší odborný článek Jiřího Horáka.
Horák píše, že průměrná česká koksovna vyrobila za rok 2011 cca 812 000 tun koksu
a přitom vypustila ve formě fugitivních emisí dle jednotlivých metod
bilance přibližně:
1. 650 kg B(a)P,
2. 55 kg B(a)P,
3. 11 kg B(a)P,
4. 4 kg B(a)P.

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.
Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe.