Nastavení cookies
DOMŮ > O nás > Kdo jsme?

Čisté Nebe o.p.s.

Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě.

Naše poslání

Posláním Čistého nebe je šířit komplexní informace o problematice znečištěného ovzduší a budovat tak v lidech a zejména politicích společenskou odpovědnost za naše životní prostředí.

Naše vize

V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Aktivity organizace

  • Informačně-vzdělávací aktivity: poskytování a zprostředkování informací o znečištění ovzduší (např. spuštění aplikace pro chytré telefony SmogAlarm, pořádání veřejných debat)
  • Zapojení veřejnosti: vytváření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší (např. naše aplikace, zapojení dobrovolníků)
  • Watchdogová činnost: sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku

Identifikační údaje:

Čisté nebe o.p.s.
Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 28642996
Číslo účtu: 43-8475580287/0100

Číslo datové schránky: kzh2yjh

Výroční zprávy naší činnosti naleznete v této sekci.

Orgány společnosti Čisté nebe o.p.s.:

  • Ondřej Daněk - ředitel 

Správní rada

  • Jan Kozina - předseda
  • Andreas Triandafilu
  • Kamila Smutná

Dozorčí rada

  • Markéta Ubíková - předsedkyně
  • Lubomír Noga
  • Ivo Kvasnička