Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečišťující látky, které se nacházejí v ovzduší, mají negativní vliv na naše zdraví. Znečištěné ovzduší má dopad na celou populaci Ostravska, ale mezi nejohroženější skupiny patří těhotné ženy, děti a senioři.

Velmi nebezpečné jsou jemné prachové částice, především PM2.5 a menší. Po inhalaci se tyto jemné částice dostávají až do krevního oběhu a ovlivňují tak celou řadu našich orgánů - ledviny, kardiovaskulární soustavu, nervovou soustavu, rozmnožovací soustavu.

Jak působí různé látky na naše tělo?

Zdravotní důsledky znečištění ovzduší